[rev_slider home]


 ביטוח חיים ובריאות

בעולם בו הצפוי, בלתי צפוי. אתה חייב הגנה נכונה ומושלמת לך ולמשפחתך. ב"שוהם סוכנות לביטוח" נתאים עבורך את החליפה הנכונה, שתעניק לך הגנה מקסימלית במחיר מינימלי. לקבלת פרטים ולהתאמת החליפה הטובה ביותר עבורך, צור אתנו קשר!

 ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי הוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש הנקרא גם ביטוח כללי: סיכון לאובדן הרכוש וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. ענפים עיקריים בביטוח אלמנטרי הם: ביטוח רכב, דירה, עסק, ואחריות מקצועית.

 פנסיה וחסכון

בזמן בו תוחלת החיים עולה, וגיל היציאה לעבודה מתאחר. אם נסמוך על הפנסיה שהחוק מחייב נגיע לזקנה לא מוכנים, החובה לתכנון פנסיה וחסכון לגיל השלישי כבר בתחילת הדרך ובמהלכה, הם הערובה היחידה להצליח להזדקן בכבוד.


חברות הביטוח שאנחנו עובדים אתם: