למה זה חשוב?

כולנו שואפים לדאוג לרווחתם הכלכלית של בני המשפחה היקרים לנו מכל. ביטוח חיים מבטיח כי בני המשפחה יקבלו סכום כסף חד פעמי במקרה של מות המבוטח, וכך, הם יצליחו לשמור על רמת החיים אליה הורגלו, ולא יצטרכו להתמודד עם משבר כלכלי עמוק, בנוסף על הקושי הנפשי של האובדן.

חברות הביטוח מציעות ביטוח חיים המותאם לצרכיו  של המבוטח, ומבטיח כי במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, יקבלו המוטבים את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי. כמו-כן, ישנו ביטוח נוסף למקרה של מוות מתאונה, המעניק תשלום חד פעמי נוסף למוטבים, בגובה הסכום המבוטח, במקרה של מוות המבוטח מתאונה במהלך תקופת הביטוח.

מדוע כדאי לערוך ביטוח חיים?

במקרה של אסון, צריכים בני המשפחה להתמודד עם הקשיים הרגשיים, כמו גם עם קושי כלכלי. כך למשל, כאשר הורה נפטר, הרי שבאופן פתאומי, השאירים – בן או בת הזוג והילדים, צריכים להסתגל להפסקת השכר מעבודתו השוטפת. התשלום המתקבל מביטוח לאומי במצב זה הוא לרוב נמוך משמעותית מההכנסה של הנפטר. ביטוח חיים למקרה מוות יסייע למשפחה בהתמודדות הכלכלית הקשה, וישלים את הצרכים הכספיים הקיימים.

מי צריך לרכוש ביטוח חיים?

על מנת לענות על השאלה מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי המכיר את מצבכם הכלכלי. יחד עם זאת, ככלל, מומלץ לאנשים נשואים, אנשים עם משפחות או למי שאחרים נסמכים עליו למחייתם, לערוך ביטוח חיים, על מנת שבמקרה של אסון חלילה ופטירת המבוטח, שאיריו או מי שנקבעו כמוטבים בפוליסה, יקבלו תשלום חד פעמי שיוכל לסייע להם בהמשך חייהם לצורך שמירה על רמת חייהם. את הצורך ברכישת ביטוח חיים או בעדכון סכום הביטוח מומלץ לבחון מרגע הקמת המשפחה, ובפרט עם לידת הילד הראשון, על מנת לדאוג לעתידו.

איך מצטרפים לביטוח חיים?

ממלאים טופס בקשת הצטרפות לביטוח של החברה. על סמך המידע הנמסר במסגרת הטופס, מבצעת חברת הביטוח תהליך של חיתום (תהליך הכולל, בין היתר, בדיקה וניתוח של נתוני המבוטח, לרבות מצבו הבריאותי, עיסוקו ותחביביו). בסיומו מחליטה החברה האם לקבלו לביטוח, מה יהיה גובה הפרמיה לתשלום ואת תנאי הביטוח.

במסגרת תהליך זה קיימת למבוטח חובת גילוי: מתן תשובה בכתב (מלאה וכנה) למבטח על כל עניין מהותי שנשאל לגביו בהצעת הביטוח, למשל, מצב בריאות קיים, עיסוק, תחביב מסוכן או עישון. כמו כן, הצעת הביטוח כוללת הצהרה לגבי נכונות הפרטים וויתור על סודיות רפואית.

חשוב להדגיש שעצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, אלא רק לאחר קבלת אישור בכתב או פוליסה מאושרת מהחברה.

כיצד מחושבת הפרמיה לתשלום?

דמי הביטוח (הפרמיה) מחושבים בהתאם לגיל המבוטח, מינו, היותו מעשן או לא וסכום הביטוח. לכך ישנן תוספות בהתאם לאורח חייו של המבוטח:

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

למה זה חשוב?

רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע קשות בעת אובדן יכולת
העבודה. על מנת לשמור על ההמשכיות הכלכלית החשובה לך
כל כך יש להיערך לכך מבעוד מועד. פוליסות ביטוח חיים למקרה
אובדן כושר עבודה מעניקות לך את הסכומים
הדרושים על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית
לעתיד גם בזמנים קשים.

ביטוח אובדן כושר עבודה  = אדם שכתוצאה ממחלה או תאונה לא יכול לעבוד יקבל משכורת חודשית בהתאם למה שביטח את עצמו ומקסימום עד לגובה 75% מהשכר שהרוויח.

הוצאה מוכרת בחסות החוק

על פי החוק (למעשה, על פי פקודת מס הכנסה), ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נחשב לביטוח מועדף, שראוי להכיר בו בתור הוצאה מוכרת. משמעות הדבר היא שחלק מעלות הביטוח תוכר מבחינת מיסוי מה שיביא לחבות מס קטנה יותר.

אנשים רבים שואלים את עצמם מדוע עליהם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה. חשוב לזכור כי בשביל רוב האנשים הביטוי "אובדן כושר עבודה" בעצם מסתיר מאחוריו מציאות בה לא ניתן להתפרנס. אמנם, במקומות עבודה שונים קיימים הסדרים שנותנים מענה מסוים לתקופות מוגבלות בהן העובד לא מסוגל לעבוד, אך אם מדובר בתקופה ארוכה עלול העובד למצוא את עצמו מהר מאוד בלי מקור פרנסה. כאן נכנס לתמונה ביטוח אובדן כושר עבודה המספק רשת ביטחון כלכלית למבוטח ולבני משפחתו בתקופה קשה ולא ברורה.

מספר עובדות שחשוב לדעת בנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה

כמו לכל ביטוח, גם ביטוח אובדן כושר עבודה דורש מרוכש הביטוח להיות מעודכן בפרטים שונים. לפניכם מידע מפורט בכל הנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה, עם זאת בעת רכישת הביטוח חשוב שתשימו לב למידע ולהגבלים המרכיבים את הפוליסה הספציפית אותה אתם רוכשים:

זכרו, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא לעיתים רבות ההבדל בין תקופה פיננסית לא פשוטה ובין שמירה על אורח החיים של המבוטח ובני משפחתו גם כאשר לא קיים מקור פרנסה קבוע.

דילוג לתוכן