ביטוח חיים

ביטוח חיים

כולנו שואפים לדאוג לרווחתם הכלכלית של בני המשפחה היקרים לנו מכל. ביטוח חיים מבטיח כי בני המשפחה יקבלו סכום כסף חד פעמי במקרה של מות המבוטח, וכך, הם יצליחו לשמור על רמת החיים אליה הורגלו, ולא יצטרכו להתמודד עם משבר כלכלי עמוק, בנוסף על הקושי הנפשי של האובדן.

חברות הביטוח מציעות ביטוח חיים המותאם לצרכיו  של המבוטח, ומבטיח כי במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, יקבלו המוטבים את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי. כמו-כן, ישנו ביטוח נוסף למקרה של מוות מתאונה, המעניק תשלום חד פעמי נוסף למוטבים, בגובה הסכום המבוטח, במקרה של מוות המבוטח מתאונה במהלך תקופת הביטוח.

דילוג לתוכן